Over Kentrek

Kentrek

Thuis in kennis en data

Over Kentrek

Kentrek verleent diensten op het gebied van data, privacy en kennis vanuit een ervaren blik op processen. De typering van het proces vormt de ruggegraat van de gegevens en de kennis die bij dat proces een rol spelen. Of het nu gaat om data modellering, privacy, kennismanagement of kwaliteitsbewaking: de juiste typering van een proces en de plaatsing ten opzichte van aangrenzende processen vormt de basis voor een modelgedreven aanpak.

 

Privacybescherming

Vanuit deze benadering heeft Kentrek inmiddels ruime ervaring met dienstverlening op het gebied van gegevensmodellering en kennismanagement. Als jurist én kennistechnoloog met veel projectervaring binnen de wereld van wet- en regelgeving, ben ik mijn focus gaan verbreden naar privacybescherming. Juist op het terrein van privacy - waar de invoering van de GDPR een modernisering afdwingt - heeft de procesgedreven aanpak grote meerwaarde.

 

Kennismanagement

De kennismanagement-dienstverlening van Kentrek richt zich op beheer van kennis in al zijn vormen. De boeken in de boekenkast, de ordners op de boekenplanken bij de medewerkers, de gegevens in een computerprogramma. Alle vakinformatie, mappen met bewaarde artikelen of eigen aantekeningen die regelmatig worden geraadpleegd om op te zoeken hoe je iets ook alweer precies moet doen. Ook de onmisbare collega's waar je regelmatig binnenloopt om even iets na te vragen. Allemaal voorbeelden van informatiebronnen waarvan het duidelijk is dat die niet zomaar gemist kunnen worden.

Puntsgewijs kan Kentrek helpen bij:

  • bibliotheekbeheer
  • opzetten of beheren van uw vakkennis: handboeken, modellen, goede voorbeelden
  • vastleggen van expertise
  • gegevensrenovatie - actualiseren van uw bedrijfsgegevens en uw gegevensmodellen
  • uitlijnen van werkprocessen en vakinformatie
  • kennisscan - kwaliteitscontrole, compliance check en risico-analyse van de vakkennis resulterend in een keurmerk voor uw kennishuishouding

 

Gegevensbeheer

KenTrek heeft veel ervaring met het analyseren van gegevens die een cruciale rol spelen in uw organisatie. Veranderingen in de omgeving van uw bedrijf hebben hun invloed op de gegevens die de kern vormen van uw bedrijfsvoering.

Het is dan ook goed om zo nu en dan een gedegen onderhoudsbeurt van uw gegevensmodellen in te plannen. Dat is des te belangrijker op het moment dat u denkt over nieuwe automatisering of vernieuwing van bestaande programmatuur. U kunt namelijk veel beter vanuit de inhoud van het werk nadenken over uw bedrijfsgegevens dan vanuit de techniek.

 

De aanpak

KenTrek-dienstverlening staat voor het systematisch nadenken over de kennis en expertise in uw organisatie. U krijgt weer zicht op de sterke kanten van uw bedrijf en uw mensen, en kunt u die waar nodig verder versterken. De operationele werkprocessen zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

KenTrek adviseert bij het maken van strategische keuzes. Door een gesprekspartner te zijn die oog heeft voor het vakmanschap van al uw mensen. Door te kijken welke vakinformatie die mensen bij de hand moeten hebben om hun werk zo goed en effectief mogelijk te doen.